Rachunki bankowe

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Gryfinie:

Numer konta Bank Tytuł wpłaty Wpisać
55 1010 1599 0057 9922 3100 0000 NBP O/O Szczecin

Dochody budżetowe:

- opłaty od wniosku i pozwu,
- opłaty od zażaleń,
- opłaty od skarg,
- koszty spraw sądowych,
- grzywny,
- wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych

Sygnatura akt sprawy
PLN    06 1130 1017 0021 1002 2690 0004
USD    76 1130 1017 0021 1002 2690 0005
EUR    60 1130 1017 0021 1002 2690 0002
CHF    87 1130 1017 0021 1002 2690 0001
GBP    33 1130 1017 0021 1002 2690 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Depozyty sądowe:

- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,
- wadium,  
- kaucje

Sygnatura akt sprawy
29 1130 1176 0022 2113 5620 0003 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Depozytowe sumy na zlecenie:

- zaliczki na biegłych,
- zaliczki na tłumaczy,
- zaliczki na kuratorów

Sygnatura akt sprawy

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d