Sąd Rejonowy w Gryfinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Email Drukuj PDF

Sąd Rejonowy w Gryfinieul. Grunwaldzka 2
74-100 Gryfino
tel. 91 42-00-301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona jednostki nadrzędnej: Sąd Okręgowy w Szczecinie
 
 
 
 
 

Wynik konkursu do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gryfinie

Email Drukuj PDF

 Gryfino, dnia 28 kwietnia 2016r.

         DYREKTOR

   SĄDU REJONOWEGO                                                 

           w Gryfinie

                                                                                                       

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, do zatrudnienia na stanowisko stażysty w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gryfinie została zakwalifikowana Pani Dorota Górniak.       

Na liście rezerwowej umieszczone zostały kandydatury:

  1. Marta Maszczyk
  2. Agnieszka Chyska
  3. Martyna Luberska
  4. Syminowicz Monika

DYREKTOR

         Sądu Rejonowego

         Janusz Rumiński

Zmieniony: piątek, 29 kwietnia 2016 14:23
 

Ogłoszenie w sprawie II i III etapu konkursu na stanowisko: stażysta w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Gryfinie

Email Drukuj PDF

Sąd Rejonowy w Gryfinie zawiadamia, że II i III etap konkursu  na stanowisko stażysta odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r o godz. 900, w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8- pokój 11 (parter).

Zmieniony: czwartek, 21 kwietnia 2016 07:18 Więcej…
 

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu, PESEL 57091218816

Email Drukuj PDF

Sad Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 17/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu, PESEL 57091218816, zmarłym w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Toruniu, bez stałego miejsca ostatniego zamieszkania. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Zmieniony: środa, 16 marca 2016 14:50
 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie o utworzeniu Oddziału Administracyjnego

Email Drukuj PDF

Gryfino, dnia 10 września 2015r.

                            
ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 10 września 2015r

Prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie Monika Gniazdowska na podstawie § 27 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.poz.925)

z a r z ą d z a:

I.zniesienie z dniem 10 września 2015r Oddziału Administracyjno-Finansowego Sądu Rejonowego w Gryfinie
II.utworzenie z dniem 10 września 2015r Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Gryfinie.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Monika Gniazdowska

Zmieniony: piątek, 11 września 2015 10:12
 

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

Email Drukuj PDF

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego.

Regulamin Internetowego Portalu Informacyjnego.

Zmieniony: czwartek, 15 października 2015 08:36
 

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń

Email Drukuj PDF

Zarzadzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń.

Zmieniony: piątek, 10 lipca 2015 13:20
 


strona 1 z 3